Lars Jokela Kb grundades för över 30 år sedan. Det var på den tiden när produktionen övervakades av en förman och man diskuterade igenom ärenden ansikte mot ansikte. Trots att dagens digital kommunikation är snabb och effektiv, har vi ändå velat bevara några bra saker från förr. Sådana rutiner som gör att saker blir gjorda och vi lär oss lita på varandra.


Trots att vi inte längre har förmän som övervakar produktionen, gör vi klart för alla anställda hur resultatet vid varje arbetsmoment ska se ut. Och vi övervakar att kraven uppfylls. Produkterna granskas också i de olika arbetsskedena, till exempel efter svetsning, målning, packning och montering.


Vi är också övertygade om att det lönar sig att prata med människor, och använder telefonen mest i dess ursprungliga syfte. Efter monteringsarbetet ringer vi upp kunden och kontrollerar att allt är i sin ordning. Vi ringer också upp efter att vi har skickat en offert. Då är det lätt att kontrollera och reda ut saker, så att båda parter har förstått olika detaljer i offerten på samma sätt.


Vårt mål är att leverera felfria produkter och lösningar. Därför arbetar vi hellre noggrant än hastigt. Det kan bli dyrt ibland, men det lönar sig på sikt. Vi har rykte om oss att vara en pålitlig leverantör. Ett sådant rykte får man inte, utan man förtjänar det – genom att göra det man har lovat och enligt överenskommen tidtabell.

Företagets grundare Lars Jokela började sin karriär med att planera dörrar till fängelser. Samma dörrar är fortfarande i användning. – Egentligen började min karriär som planerare redan i skolåldern. Jag planerade och tillverkade bland annat en tandemcykel, med två hjul bredvid varandra. När jag ser tillbaka på min arbetskarriär, märker jag att den lilla pojkens nyfikenhet och vilja att testa och hitta på nya lösningar hela tiden har hängt med. Särskilt glad är jag över att också min son, som ansvarar för produktionen, känner samma engagemang. I den här branschen klarar man sig om man är nyfiken och vill testa nya saker.